galerie foto • mari duhovnici • picturile parintilor

 

 

S E R V I C I I • tehnoredactare • editare • design

Tehnoredactare, editare, design
Oferim servicii pre-press (culegere text, corectura, tehnoredactare, scanare, scanare diapozitive, prelucrãri imagini, graficã, etc.) doar pentru lucrarile tiparite la Teognost.

Propunere de publicare
Ati scris sau ati tradus o carte si vreti s-o publicati la Teognost. Cum procedati?
Doriti, în calitate de cititor, sã propuneti Editurii Teognost publicarea unei cãrti care vã place? Sunteti bine venit! Luati aminte însã si la profilul editurii noastre.
Calea cea mai simplã de a ne contacta este posta electronicã, posta clasicã sau telefonul ( contact ).
Rãspunsul editurii vine de obicei telefonic sau prin e-mail.

Tiparirea de carti in regia autorului
Etapele colaborarii:
• Autorul îsi prezinta intentia de a publica la Editura Teognost.
• Autorul prezinta manuscrisul (tiparit pe hartie, nu in format electronic!) spre lectura si avizare. Mentioneaza daca manuscrisul a mai fost prezentat si altor edituri spre tiparire.
• În cazul avizarii pozitive a continutului, autorul asigura formatul electronic al lucrarii, pentru tehnoredactare si coperta. La alegerea autorului, editura noastra poate pregati forma finala pentru tipar (tehnoredactare, coperta etc.) si se poate ocupa de sectorul de relatii cu tipografia (corespondenta, depunerea machetei pentru tipar, ridicarea tirajului din tipografie).
• Contractul cu autorul
• Editura pregateste forma finala pentru tipografie si i-o prezinta autorului.
• Autorul achita sumele de editare si tipar. (Sumele pot fi platite în rate stabilite prin acordul dintre parti.)
• Editura pune la dispozitie I.S.B.N.-ul si descrierea C.I.P.
• Editura asigura tiparirea lucrarii.
• Editura ridica de la tipar cartea
• Autorul pune la dispozitia editurii 10 exemplare din carte pentru depozitul legal si 5 exemplare pentru fondul propriu.
• Editura asigura expedierea depozitului legal la Bucuresti.

Conditii de prezentare a manuscrisului
Lucrarea trebuie sa fie culeasã cu caractere românesti;
Desenele atasate lucrãrilor se vor pune la dispozitie pe suport de hartie, calc sau folie pentru a fi scanate sau pe suport digital (CD sau dischetã) ca fisiere cu extensiile: *.TIFF, *.PSD, *.JPG, *.GIF, *.BMP, *.EPS; aceleasi conditii sunt valabile si pentru sugestiile de copertã;


 

 

 

 

© teognost 2004